top of page
Het Monastieke Hart: Sister Joan Chittister
Het Monastieke Hart: Sister Joan Chittister

Het tijdstip wordt later bepaald

|

via Zoom

Het Monastieke Hart: Sister Joan Chittister

50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven

Tickets zijn niet te koop
Andere evenementen bekijken

Datum en tijd

Het tijdstip wordt later bepaald

via Zoom

Info

De activist, non en gewaardeerde spirituele stem doet een oproep om een klooster in onszelf te scheppen om wijsheid en veerkracht te cultiveren, zodat we ons bij God kunnen aansluiten in het werk van vernieuwing, herstel en gerechtigheid, precies waar we aanwezig zijn.

In elk kloppend hart is een stille onderstroom die ieder van ons roept naar een onbekende plaats, naar de visie van een wijzer leven, om te worden wat ik voel dat ik moet zijn maar nog niet kan benoemen. Zo beginnen Zuster Joan Chittisters woorden over monnikendom, met een manier van leven en zicht op het leven die diepe menselijke voldoening geeft. Temidden van de verbazingwekkende ontregeling van de normale gang van zaken die zich in onze wereld heeft voltrokken, roept Zuster Joan ons allen op om de spirituele zoeker in onszelf te cultiveren, hoe die er ook uitziet op onze verschillende paden: We kunnen alleen vertrouwen op de diepte van de spirituele bron in onszelf. De bron is het enige dat ons kan redden van de angst voor onze eigen zwakheid.

Dit boek brengt het potentieel en de wijsheid van de spirituele monastieke traditie naar de eenentwintigste eeuw. Zuster Joan leunt op de heilige Benedictus, die als jongeman in de zesde eeuw morele integriteit zocht tegenover een imperium, niet door het rijk te veroveren of te overmeesteren, maar door gewoon een buitengewoon goed gewoon leven te leiden. Deze zelfde monastieke mentaliteit kan ons helpen te groeien in wijsheid, gelijkmoedigheid en kracht van ziel als we zoeken naar herstel en vernieuwing, zowel thuis als in de wereld.

In een tijd waarin mensen over de hele wereld getuigen van de menselijke broosheid en tegelijkertijd van het uithoudingsvermogen van de menselijke geest, nodigt het monastieke hart lezers van alle rangen en standen uit om het einde van zekerheid te verwelkomen om het als een nieuw begin van ons geloof te omarmen. Zonder een voet in een klooster te zetten, kunnen we, net als degenen voor ons, een dieper, vrijer zelf worden, een rijkere ziel en daardoor een ware monnik, zodat God in alles verheerlijkt wordt.

Bijeenkomst één keer per maand op een donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Datum wordt nog nader bekend gemaakt.

Share This Event

bottom of page