top of page

Drievuldigheidszondag

Elke eucharistieviering komt tot een hoogtepunt in die grote slotdoxologie:  “Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid” . In de brief aan de Efeze staat: boven allen en met allen en in allen is de Ene God in drie Personen.

De Kerk in haar theologie, in haar spiritualiteit, maar ook in het leven van de heiligen is tot het inzicht gekomen dat ze is gaan spreken van de Habitatio Dei, van de inwoning van God in de ziel van de mensen. De Heilige Theresia van Avila, de leermeesteres van het gebed, spreekt er zelfs over dat de ziel de innerlijke burcht is van de aanwezigheid van deze drievoudige God. Hij de Grote, die Ene boven allen, in allen en door allen, Hij heeft intrek genomen in de ziel van de mens.

Dit is het grote geheim, dat deze zondag centraal staat, deze Drievuldigheidszondag, dat men daarvoor alleen maar kan stil worden en zich kan buigen. En we kunnen innerlijk erdoor aangegrepen worden: Hoe kan dat gebeuren, die Grote God in de ruimte van de kleine ziel van de mens. We kunnen niet bij met ons verstand en de kracht van ons intellect om dit geheim te doordringen, het blijft een mysterie, waarvoor we zwijgend blijven staan, dat ons is geopenbaard en meegedeeld en waaruit we mogen leven.

We zijn kind van God van de Vader, we zijn broeders en zusters van onze Verlosser Jezus Christus en we zijn het kanaal van de Heilige Geest, waarin Hij met al zijn kracht zou willen werken.

Het is belangrijk dat we dit geheim elke dag herdenken.

Ik zou willen voorstellen om iedere dag met dit geheim beginnen. Ofwel in de lofprijzing van de doxologie in de eucharistieviering of om van deze woorden uit de brief aan de Efeze een gebed  te maken en zo de dag beginnen.

“Geprezen zijt Gij, God, Vader, Schepper van hemel en van de aarde, van alle mensen en van mijn leven. Geprezen zijt Gij, Jezus Christus, Heiland en Redder van alle mensen en van mijn leven. Geprezen zijt Gij, Heilige Geest, Trooster en bijstand, die de Kerk vervult en mijn leven. Geprezen zijt Gij, drievoudige God in de gewelven van de hemel, in de tabernakel van deze wereld, en in de zielen van de mensen”.

Waarom zeg ik dat? Men vraagt mij wel eens, wat moet ik doen, als ik een belangrijk gesprek in ga, of wanneer je voor een grote opgave staat of wanneer je bang bent voor de volgende ontmoeting met je familie. Hoe zal dat kunnen verlopen in vrede en eenheid? Ik beveel dan steeds dit gebed aan om zich tot de Vader te richten die boven allen is, tot Christus die tot ons is neergedaald en onze Redder is geworden en in ons, in mij en in de naaste woont. En geprezen zijt Gij, Heilige Geest, Gij Trooster en Bijstand, die al onze gedachten doordringt en onze relaties draagt door de band van de liefde.

Ik ben ervan overtuigd, uit eigen ervaring, dat het uiteindelijk God zelf is, die zo alle opgaven en ontmoetingen doordringt, omdat Hij in ons woont en zogezegd de ontmoetingen tussen mensen op zo’n manier laat gebeuren, dat het van Zijn Wezen wordt doordrongen, van Zijn Liefde, van Zijn grootmoedigheid en geduld, Zijn erbarmen en vrede. Laten we open staan, opdat Hij in ons kan werken.

 

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page